զիարդ

զիարդ

Dasnabedian 1995: 433

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,27
comment?

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԻԱՐԴ — ( ) NBH 1 0734 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c մ. ԶԻԱ՞ՐԴ πώς; quomodo? գրի եւ ԶԻ՞ԱՐԴ. (վասն զի կազմեալ ʼի զի՞, արդ.) իբրու Զի՞նչպէս, այսինքն Որո՞վ օրինակաւ. ո՞րպէս. եւս եւ Արդ զի՞. առ ի՞նչ. ընդէ՞ր. զի՞ է՝ զի. ի՞նչպէս. եւս եւ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀՈՒՆ — (հընի, հնից կամ հունց.) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Ոյր կամ ուր չիք հուն անցից. ընդ որ ոչ ոք կարէ անցանել՝ իրօք կամ մտօք. անկոխ. անեզր. անբաւ. ընդարձակ եւ լայն. անչափ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԱՐՏՆՉԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0202 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c ա. ԱՆՄԱՐՏՆՉԵԼԻ որ եւ ԱՆՄԱՐՏ. ἅμαχος, ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis, insuperabilis Անյաղթելի. անկռուելի. անվանելի. անառիկ. *Տեսե՞ր զսիրոյն գերազանցութիւն, զիարդ անմարտնչելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍԵՄ — (ասացի, ասա՛.) NBH 1 0313 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φάσκω, φημί, ἕπω, λέγω , ῤέω, ἑρέω dico, aio եւ այլն. (արմատն է հյ. ասք. լծ. եւ յն. ա՛սմա, երգ. ֆա՛սգօ, ասեմ). Ոգել. բարբառել. խօսել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՆՁԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0529 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. γαζοφυλάκιον Gazophylacium, βαλάντιον Marsupium. θησαυρός thesaurus, aerarium Պահարան գանձուց կամ դրամոց. գանձարան. գանձ. տուն գանձու. արկղ. քսակ. խազնէ, տէֆինէ, սանտըգճա, քէսէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c ն. καταπαύω quiescere facio, sedo Տալ դադարել. հանգուցանել. յանգել. կասեցուցանել. խափանել. աւարտել. դադրեցնել ... *Դադարեցուցանել զտապանակն (ի կայս իւր):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԵՆՈՒՄ — (զգեցայ, ցի՛ր, ցեալ.) NBH 1 0727 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ն.հ. ԶԳԵՆՈՒՄ ἑνδύομαι, ἑνδιδύσκομαι , φορέω, φέρω, ἁμφιέννυμι, περιζώννυμι induor, vestior, fero, porto, gero, accingor,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՄԱՆԱԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0846 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c մ. իմանալի օրինակաւ. աննիւթապէս. մտաւոր տեսութեամբ. հոգեպէս. *զիարդ մարմնապէս ո՛չ է անդ, այլ իմանալաբար. Վրդն. սղ.: *Իմանալաբար զիմանալիսն ուսուցանէր. Երզն. մտթ.: *Զտաճարին զշինութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0900 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ն. φωτίζω illumino, illustro. եւս եւ ըստ յն. չ. λάμπω, φαίνω, φαίνομαι splendeo, luceo, appareo. Լուսով զարդարել. պայծառացուցանել. լուսաւոր առնել. լուսատու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱԲ — (խաբք, ից.) NBH 1 0909 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԽԱԲ. ἁπάτη deceptio. որ եւ ԽԱԲԱՆՔ, ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ. (շփոթի ʼի գրչաց եւ ընդ Խաղբք. Տ. ՀԱՂԲՔ.) Պատրանք. նենգ. դաւ. եւ Վրիպումն. սխալանք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՆՁԱՐՐԱՊԱՏ — ( ) NBH 1 0921 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 13c ա.մ. Պատեալ խանձարրովք կամ ʼի խանձարուրս. *Ի կուսէա սրբոյ խանձարրապատ յանբանից մսուր: Այժմ խանձարրապատ արաւի ազգի մարդկան. Զքր. կթ. ծն.: *Խանձարրապատ ʼի նիւթականաց. Գանձ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.